• Locatie NTC BISH

  • Facebook NTC BISH

Algemeen

De British International School of Houston biedt Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs (NTC-onderwijs) aan Nederlands sprekende kinderen. Het onderwijs staat onder toezicht van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en wordt ondersteund door de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland).

De British School of Houston heeft op dit moment ongeveer 50 NTC-leerlingen. Er wordt in de huidige setting Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs aangeboden aan leerlingen van 3 tot 16 jaar, inclusief ondersteuning aan studenten die Nederlands als onderdeel van het International Baccalaureate (IB) Diploma gekozen hebben.

Voor onze kleuters (EY/Y1) is er een Nederlands taalverrijkingsprogramma, waarbij de Nederlandse leerkracht twee keer per week tijdens het reguliere lesrooster met de kinderen werkt.

De kinderen van Y2 (groep 3) t/m Y9 (leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs) krijgen voor en na schooltijd 3 uur Nederlandse les per week van een bevoegde docent. Zij hoeven dus niet na school nog ergens heengebracht te worden, hetgeen u en uw kind een extra belasting na schooltijd bespaart.

Voor de middelbare schoolleerlingen in Y10/Y11 (leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs) is Nederlands een keuzevak binnen het zgn. enrichmentprogramma. Ook zij krijgen drie uur per week les. Er wordt gewerkt naar een examen CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) op B1 of B2-niveau aan het eind van Y11. Het met goed gevolg afleggen van het B2-examen ‘Educatief Startbekwaam’ geeft toegang tot de meeste Nederlandse en Belgische hogescholen en universiteiten. Het certificaat is afhankelijk van de gekozen studierichting 2-5 jaar geldig.

Tijdens hun IB-studie in Y12/Y13 (leerjaar 5 en 6 van het voortgezet onderwijs) kunnen de leerlingen zich óf voorbereiden op het CNaVT-examen (indien dit nog niet is afgenomen aan het eind van het vierde leerjaar) óf zich verder bekwamen in het Nederlands via afstandsonderwijs en zich voorbereiden voor het IB-examen Dutch Language A Literature SL self-taught. Bij het met goed gevolg afleggen van het examen verkrijgen de leerlingen hiermee een bilingual IB-diploma (Engels en Nederlands). Het officiële IB-diploma van de student krijgt dan een speciale notitie dat de student tweetalig is opgeleid; een waardevolle vermelding!

Bent u geïnteresseerd? Bezoek dan de website van de British International School of Houston voor meer informatie.


 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: