• Locatie NTC BISH

  • Facebook NTC BISH

Algemeen

De British International School of Houston (BISH) heeft op dit moment ca 50 Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs (NTC) studenten in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, waaronder studenten die Nederlands als onderdeel van het International Baccalaureate (IB) Diploma gekozen hebben.

De Nederlandse lessen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs zijn geïntegreerd in het schoolrooster.

Nederlandse lessen in het voortgezet onderwijs (year 8 tot en met year 13) worden als volgt ingevuld:
-> year 8 and 9: lesniveau is havo/vwo;
-> year 10 and 11: studenten wordt de optie gegeven Nederlands te volgen via de Wereldschool. Dit wordt gefaciliteerd door BISH.
-> year 12 and 13: studenten hebben twee mogelijkheden: Zij kunnen kiezen voor IB Self Taught Dutch language A of zich voorbereiden op het CNaVT-examen. Het CNaVT-certificaat (ERK-niveau B2) verleent toegang tot de meeste Nederlandse en Belgische hogescholen en universiteiten. Zij worden hierbij indien gewenst ondersteund door de leerkracht Nederlands.

Vanaf 2012 zijn reeds meerdere studenten afgestudeerd aan de school met een bilingual IB-diploma in het Engels en Nederlands. Alle universiteiten in Nederland beschouwen IB Self Taught Dutch language A als voldoende bewijs voor de benodigde taalvaardigheden van een toekomstige student. Het officiële IB-diploma van de student krijgt tevens een speciale vermelding dat de student tweetalig is opgeleid. Dit is waardevol.

Bent u geïnteresseerd? Bezoek dan de website van de British International School of Houston voor meer informatie.


 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: