• Locatie NTC BISH

  • Facebook NTC BISH

Lesinhoud

Lestijd

Er is op de BISH voldoende tijd ingeroosterd om de Nederlandse taal van de kinderen goed te ontwikkelen. De Nederlandse Inspectie voor het Buitenland stelt een minimum van 120 uur per jaar, waarbij ook een deel moet worden besteed aan een cultuurprogramma. Zowel de kinderen van het basisonderwijs als de kinderen van het voortgezet onderwijs krijgen elke week drie uur Nederlandse les. Het cultuurprogramma is verweven in de reguliere lessen. Ook wordt er gedurende een aantal momenten per jaar een naschoolse Dutch Club georganiseerd waarin de leerlingen op een ontspannen manier samen activiteiten ondernemen.  Met dit aantal lessen zitten wij mooi op de gestelde norm.

Leermiddelen

Een verscheidenheid aan onderwijs- en leermethoden staat de BISH ter beschikking om ervoor te zorgen dat er sprake is van een uitstekende leeromgeving voor al onze Nederlandse studenten. Binnen het basisonderwijs wordt de methode “Taalverhaal.nu” gebruikt. Voor meer informatie: http://taalverhaal.nu/

Binnen het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met de methode “Nieuw Nederlands”. Deze methode sluit goed aan op de methode Taalverhaal die in het basisonderwijs gebruikt wordt. Voor meer informatie: http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/vo/nieuwnederlands

Toetsen
In het basisonderwijs worden de leerlingen regelmatig getoetst via het CITO-(leerling)volgsysteem, zodat hun vorderingen goed gemeten kunnen worden en tevens kunnen worden vergeleken met het gemiddelde niveau in Nederland. In het voortgezet onderwijs gebruiken we DiaTaal.

Voor meer informatie:
Basisonderwijs: http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/cito_volgsysteem_po.aspx

Voortgezet onderwijs.: https://www.diatoetsen.nl/voortgezet-onderwijs/

De school heeft een uitgebreide Nederlandse bibliotheek voor zowel de leerlingen van het basisonderwijs als de kinderen van het voortgezet onderwijs. Ieder jaar worden nieuwe boeken toegevoegd om ervoor te zorgen dat we up-to-date blijven.

 

 

 

 

In 2017 heeft de Nederlandse jeugdboeken schrijfster Manon Berns een bezoek gebracht aan de British International School of Houston.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: