Onderwijs

Het Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs wordt aangeboden aan kinderen die Nederlands als moedertaal spreken in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Aanvullend wordt voorzien in ondersteuning aan studenten die Nederlands als onderdeel van het International Baccalaureate (IB) Diploma hebben gekozen.

Early Years/Year 1

Voor onze kleuters (EY/Y1) van groep 1 en 2 is er een Nederlands taalverrijkingsprogramma, waarbij de leerkracht twee keer per week tijdens het reguliere lesrooster met de kinderen werkt. De lesmethodes waar mee gewerkt wordt zijn o.a. De kleuteruniversiteit en Veilig leren lezen. Ook is er aandacht voor educatieve spelletjes en knutselprojecten aan de hand van leuke thema’s.

Year 2/Year 9

De kinderen van Y2 (groep 3) t/m Y9 (leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs) krijgen voor en na schooltijd 2 a 3 uur Nederlandse les per week. Zij maken gebruik van de lesmethode Taalverhaal.nu en met Nieuwsbegrip worden actuele nieuwswaardigheden behandeld. Ook is er aandacht voor educatieve spelletjes zoals oefenen via o.a. Squla, Wordwall, Blooket en Woordkasteel.

Year 10/Year 11

Voor de leerlingen van de middelbare school in Y10/Y11 (leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs) is Nederlands een keuzevak binnen het zogenoemde enrichment programma. Zij krijgen drie uur per week les. Er wordt voor het VO gebruik gemaakt van de lesmethode Nieuw Nederlands. Ook wordt er in twee jaar toegewerkt naar een examen CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) op B1 of B2-niveau. Het behalen van het B2-examen geeft toegang tot de meeste Nederlandse en Belgische hogescholen en universiteiten.

Year 12/Year 13

Tijdens hun IB-studie in Y12/Y13 (leerjaar 5 en 6 van het voortgezet onderwijs) kunnen de leerlingen kiezen om IB Nederlands te studeren als onderdeel van hun curriculum. IB-examen Dutch Language a literature kan op Standard Level (SL) middels zelfstudie via de Wereldschool gedaan worden. Bij behalen van het Nederlands examen hebben deze leerlingen een bilingual IB diploma (Engels en Nederlands). Het officiële IB-diploma van de student krijgt dan een speciale notitie dat de student tweetalig is opgeleid; een waardevolle vermelding!

Wil je meer weten over het onderwijs op BIS Houston? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het NTC-bestuur of kijk op de website van BIS Houston. Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels.

NTC British International
School of Houston

2203 N Westgreen Blvd
Katy, TX 77449
United States of America

NTCBritishSchoolofHouston@gmail.com